Logotipo da Consellería do Medio Rural e do Mar
Logotipo de AGADER
Benvido ao SITEGAL
  Ligazóns relacionadas:

¡Benvido/a ao Banco de Terras!


O Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL) é a ferramenta web na que se poden consultar e solicitar as parcelas que están incorporadas ao Banco de Terras de Galicia.

O Banco de Terras de Galicia é un instrumento creado pola Consellería do Medio Rural e integrado na Axencia Galega de Desenvolvermento Rural (Agader) co que se pretende regular o uso e aproveitamento de parcelas con vocación agraria, co dobre obxectivo de evitar o seu abandono e de poñelas a disposición de todas aquelas persoas que necesiten terra para usos agrícolas, gandeiros, forestais, de conservación da natureza e patrimonio ou outros usos de interese social. Na seguinte ligazón pode consultar toda a información de referencia sobre o Banco de Terras.

No seguinte cadro pode consultar os prazos habilitados para a realización dos trámites de incorporación e arrendamento de parcelas.

Períodos de realización de solicitudes:

Neste momento non está aberto o período para solicitar o arrendamento de parcelas incorporadas ao Banco de Terras.

A incorporación de parcelas polos seus propietarios/as así como os arrendamentos pactados pódense tramitar ao longo de todo o ano.

Se desexa coñecer máis detalles de como empregar o SITEGAL prema aquí.

Últimas parcelas incorporadas ao banco
Número Exp. Data Código Superficie Usos do solo Prezo
20153600001 14/09/2017 CAT: 0|13|307
SX: 0|13|307
6.221 m²
(0,62 ha)
Labradío: 6.221 m² (0,62 ha)
128 euros anuais
20163600024 28/02/2017 CAT: 0|55|351
SX: 0|55|351
107 m²
(0,01 ha)
Labradío: 107 m² (0,01 ha)
20 euros anuais
20173600001 28/02/2017 SX: 0|58|448 590 m²
(0,06 ha)
Cultivos leñosos: 590 m² (0,06 ha)
20 euros anuais
Ver máis | Buscar