SITEGAL
Logotipo de AGADER - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Logotipo da Consellería do Medio Rural
  Ligazóns relacionadas:

O Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL) é a ferramenta web na que se poden consultar e solicitar as parcelas que están incorporadas ao Banco de Terras de Galicia.

O Banco de Terras de Galicia é un instrumento creado pola Consellería do Medio Rural e integrado na Axencia Galega de Desenvolvermento Rural (Agader) co que se pretende regular o uso e aproveitamento de parcelas con vocación agraria, co dobre obxectivo de evitar o seu abandono e de poñelas a disposición de todas aquelas persoas que necesiten terra para usos agrícolas, gandeiros, forestais, de conservación da natureza e patrimonio ou outros usos de interese social. Na seguinte ligazón pode consultar toda a información de referencia sobre o Banco de Terras.

No seguinte cadro pode consultar os prazos habilitados para a realización dos trámites de incorporación e arrendamento de parcelas.

Períodos de realización de solicitudes:

Neste momento non está aberto o período para solicitar o arrendamento de parcelas incorporadas ao Banco de Terras.

A incorporación de parcelas polas persoas propietarias así como os arrendamentos pactados pódense tramitar ao longo de todo o ano.

Se desexa coñecer máis detalles de como empregar o SITEGAL prema aquí.

Últimas parcelas incorporadas ao banco
Número Exp. Data Código Superficie Usos do solo Prezo
20171500005 21/09/2021 CAT: 0|130|1184
SX: 0|13|1184
3.377 m²
(0,34 ha)
Prado: 3.136 m² (0,31 ha)
Pasto e mato: 241 m² (0,02 ha)
100 euros anuais
20171500004 21/09/2021 CAT: 0|13|275
SX: 0|13|275
3.716 m²
(0,37 ha)
Labradío: 3.357 m² (0,34 ha)
Pasto e mato: 359 m² (0,04 ha)
49 euros anuais
20171500002 21/09/2021 CAT: 0|13|1183
SX: 0|13|1183
3.525 m²
(0,35 ha)
Prado: 3.357 m² (0,34 ha)
Pasto e mato: 168 m² (0,02 ha)
85 euros anuais