AGADER - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Consellería do Medio Rural
  Ligazóns relacionadas:

Sistema de Información de Terras de Galicia - SITEGAL

SITEGAL é a ferramenta web na que se poden consultar e solicitar as parcelas que están incorporadas ao Banco de Terras de Galicia.

O Banco de Terras de Galicia é un instrumento creado pola Consellería do Medio Rural e integrado na Axencia Galega de Desenvolvermento Rural (Agader) co que se pretende regular o uso e aproveitamento de parcelas con vocación agraria, co dobre obxectivo de evitar o seu abandono e de poñelas a disposición de todas aquelas persoas que necesiten terra para usos agrícolas, gandeiros, forestais, de conservación da natureza e patrimonio ou outros usos de interese social. Na seguinte ligazón pode consultar toda a información de referencia sobre o Banco de Terras.

No seguinte cadro pode consultar os prazos habilitados para a realización dos trámites de incorporación e arrendamento de parcelas.

Períodos de realización de solicitudes:

Neste momento non está aberto o período para solicitar o arrendamento de parcelas incorporadas ao Banco de Terras.

A incorporación de parcelas polas persoas propietarias así como os arrendamentos pactados pódense tramitar ao longo de todo o ano.

Se desexa coñecer máis detalles de como empregar o SITEGAL prema aquí.

Últimas parcelas incorporadas ao Banco
Número de expediente Data Código Superficie Usos do solo Prezo
2022LT00001

20193200317
20193200318
20193200319
20193200321
20193200320
20193200322
20203200331
12/05/2022 Lote de varias parcelas 31.937 m²
(3,19 ha)
Labradío: 3.468 m² (0,35 ha)
Forestal: 1.252 m² (0,13 ha)
Prado: 22.118 m² (2,21 ha)
Pasto e mato: 5.087 m² (0,51 ha)
Inculto: 12 m² (0 ha)
500 euros anuais
20203200331 11/05/2022 CAT: 0|46|488
SX: 0|46|488
1.566 m²
(0,16 ha)
Forestal: 773 m² (0,08 ha)
Prado: 590 m² (0,06 ha)
Pasto e mato: 203 m² (0,02 ha)
21 euros anuais
20193200322 11/05/2022 CAT: 0|44|496
SX: 0|44|496
4.617 m²
(0,46 ha)
Prado: 4.617 m² (0,46 ha)
80 euros anuais