AGADER - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Consellería do Medio Rural
  Ligazóns relacionadas:

O Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL) é a ferramenta web na que se poden consultar e solicitar as parcelas que están incorporadas ao Banco de Terras de Galicia.

O Banco de Terras de Galicia é un instrumento creado pola Consellería do Medio Rural e integrado na Axencia Galega de Desenvolvermento Rural (Agader) co que se pretende regular o uso e aproveitamento de parcelas con vocación agraria, co dobre obxectivo de evitar o seu abandono e de poñelas a disposición de todas aquelas persoas que necesiten terra para usos agrícolas, gandeiros, forestais, de conservación da natureza e patrimonio ou outros usos de interese social. Na seguinte ligazón pode consultar toda a información de referencia sobre o Banco de Terras.

No seguinte cadro pode consultar os prazos habilitados para a realización dos trámites de incorporación e arrendamento de parcelas.

Períodos de realización de solicitudes:

Neste momento non está aberto o período para solicitar o arrendamento de parcelas incorporadas ao Banco de Terras.

A incorporación de parcelas polas persoas propietarias así como os arrendamentos pactados pódense tramitar ao longo de todo o ano.

Se desexa coñecer máis detalles de como empregar o SITEGAL prema aquí.

Últimas parcelas incorporadas ao Banco
Número de expediente Data Código Superficie Usos do solo Prezo
20201500002 20/05/2022 CAT: 0|509|155
SX: 0|509|155
4.564 m²
(0,46 ha)
Labradío: 4.564 m² (0,46 ha)
60 euros anuais
20213600021 05/04/2022 CAT: 0|41|715
SX: 0|41|715
975 m²
(0,1 ha)
Forestal: 975 m² (0,1 ha)
20 euros anuais
20213600017 05/04/2022 CAT: 0|21|225
SX: 0|21|225
477 m²
(0,05 ha)
Forestal: 477 m² (0,05 ha)
20 euros anuais