SITEGAL
Logotipo de AGADER - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Logotipo da Consellería do Medio Rural
Inicio - Parcelas incorporadas
Parcelas incorporadas
Ademais das parcelas xa dispoñibles no Banco de Terras, vostede pode indicarnos en que zonas lle interesaría atopar algunha parcela para arrendar. Para elo poderá dicirnos o concello ou parroquia nos que lle interesa que estea situada así como as características da mesma. Se xa dispón dunha conta de acceso ou decide crear unha, poderá cancelar a súa demanda de parcelas en calquera momento. Se polo contrario prefire non crear unha conta de acceso a demanda caducará aos tres meses. En calquera momento poderá introducir unha nova demanda. Para realizar unha demanda de parcelas prema  aquí
9.118 elementos atopados, amosando do 25 ó 36.
Número Exp. Localización Código Data introdución Superficie Usos do solo Aproveitamentos permitidos Prezo Dispoñible
20072700172 Castro de Rei - Lugo
Bazar (San Pedro)
CAT: 4|3|475
CP: -|3|475
SX: 4|3|475
28/12/2007 2.697 m²
(0,27 ha)
Prado: 1.780 m² (0,18 ha)
Pasto e mato: 917 m² (0,09 ha)
Agrícola
Pecuario
45 euros
 anuais
No
20093600085 Vila de Cruces - Pontevedra
Sabrexo (Santa María)
CAT: 8|504|723
CP: -|4|723
SX: 8|504|723
18/05/2009 2.612 m²
(0,26 ha)
Forestal: 2.004 m² (0,2 ha)
Pasto e mato: 608 m² (0,06 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
26 euros
 anuais
No
20093600070 Vila de Cruces - Pontevedra
Sabrexo (Santa María)
CAT: 8|502|322
CP: -|2|322
SX: 8|502|322
18/05/2009 3.347 m²
(0,33 ha)
Forestal: 2.060 m² (0,21 ha)
Pasto e mato: 1.287 m² (0,13 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
31 euros
 anuais
No
20071501562 O Pino - A Coruña
Pereira (San Miguel)
CAT: 1|504|191
CP: -|2|191
SX: 1|504|191
28/12/2007 1.922 m²
(0,19 ha)
Forestal: 1.542 m² (0,15 ha)
Prado: 380 m² (0,04 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
34 euros
 anuais
No
20071501178 Oroso - A Coruña
Trasmonte (Santo Estevo)
CAT: 0|501|62
CP: -|1|62-1
SX: 0|501|62
SX: 0|501|62
28/12/2007 28.213 m²
(2,82 ha)
Forestal: 28.213 m² (2,82 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
265 euros
 anuais
No
20122700010 Samos - Lugo
Renche (Santiago)
CAT: 3|501|11
CP: -|1|11
SX: 3|501|11
29/02/2012 13.160 m²
(1,32 ha)
Pasto e mato: 13.160 m² (1,32 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
74 euros
 anuais
No
20153600001 Crecente - Pontevedra
Albeos (San Xoán)
CAT: 0|13|307
SX: 0|13|307
14/09/2017 6.221 m²
(0,62 ha)
Labradío: 6.221 m² (0,62 ha)
Agrícola
Pecuario
132 euros
 anuais
No
20071501559 O Pino - A Coruña
Pereira (San Miguel)
CAT: 2|504|451
CP: -|5|451
SX: 2|504|451
28/12/2007 1.683 m²
(0,17 ha)
Forestal: 1.683 m² (0,17 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
28 euros
 anuais
No
20093600068 Vila de Cruces - Pontevedra
Sabrexo (Santa María)
CAT: 8|502|279
CP: -|2|279
SX: 8|502|279
18/05/2009 2.770 m²
(0,28 ha)
Labradío: 2.770 m² (0,28 ha)
Agrícola
Pecuario
40 euros
 anuais
No
20071501113 Oroso - A Coruña
Oroso (San Martiño)
CAT: 0|501|1018
CP: -|4|1018
SX: 0|501|1018
28/12/2007 2.000 m²
(0,2 ha)
Pasto e mato: 2.000 m² (0,2 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
No
20093600091 Vila de Cruces - Pontevedra
As Cruces (Nosa Señora da Piedade)
CAT: 8|505|822
CP: -|5|822
SX: 8|505|822
18/05/2009 10.596 m²
(1,06 ha)
Pasto e mato: 10.596 m² (1,06 ha)
Agrícola
Pecuario
76 euros
 anuais
No
20093600088 Vila de Cruces - Pontevedra
Sabrexo (Santa María)
CAT: 8|505|768
CP: -|5|768
SX: 8|505|768
18/05/2009 22.220 m²
(2,22 ha)
Pasto e mato: 22.220 m² (2,22 ha)
Agrícola
Pecuario
149 euros
 anuais
No