SITEGAL
Logotipo de AGADER - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Logotipo da Consellería do Medio Rural
Inicio - Parcelas incorporadas
Parcelas incorporadas
Neste momento non está aberto o período para solicitar o arrendamento de parcelas incorporadas ao Banco de Terras.
Ademais das parcelas xa dispoñibles no Banco de Terras, vostede pode indicarnos en que zonas lle interesaría atopar algunha parcela para arrendar. Para elo poderá dicirnos o concello ou parroquia nos que lle interesa que estea situada así como as características da mesma. Se xa dispón dunha conta de acceso ou decide crear unha, poderá cancelar a súa demanda de parcelas en calquera momento. Se polo contrario prefire non crear unha conta de acceso a demanda caducará aos tres meses. En calquera momento poderá introducir unha nova demanda. Para realizar unha demanda de parcelas prema  aquí
9.160 elementos atopados, amosando do 4.645 ó 4.656.
Número Exp. Localización Código Data introdución Superficie Usos do solo Aproveitamentos permitidos Prezo Dispoñible
20091500129 Boimorto - A Coruña
Dormeá (San Cristovo)
CAT: 0|508|332
CP: -|3|332
SX: 1|3|332
17/02/2009 2.940 m²
(0,29 ha)
Forestal: 2.940 m² (0,29 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
43 euros
 anuais
Si
20091500128 Boimorto - A Coruña
Dormeá (San Cristovo)
CAT: 0|508|320
CP: -|3|320
SX: 1|3|320
SX: 0|508|320
17/02/2009 719 m²
(0,07 ha)
Labradío: 719 m² (0,07 ha)
Agrícola
Pecuario
20 euros
 anuais
No
20091500127 Boimorto - A Coruña
Dormeá (San Cristovo)
CAT: 0|508|96
CP: -|1|96
SX: 1|1|96
17/02/2009 1.894 m²
(0,19 ha)
Forestal: 1.894 m² (0,19 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
28 euros
 anuais
Si
20091500126 Boimorto - A Coruña
Dormeá (San Cristovo)
CAT: 0|508|65
CP: -|1|65
SX: 1|1|65
SX: 0|508|65
17/02/2009 9.101 m²
(0,91 ha)
Labradío: 3.290 m² (0,33 ha)
Forestal: 947 m² (0,09 ha)
Prado: 3.630 m² (0,36 ha)
Pasto e mato: 1.234 m² (0,12 ha)
Agrícola
Pecuario
165 euros
 anuais
No
20091500125 Boimorto - A Coruña
Os Ánxeles (Santa María)
CAT: 0|508|57
CP: -|1|57
SX: 1|1|57
17/02/2009 2.800 m²
(0,28 ha)
Forestal: 2.800 m² (0,28 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
41 euros
 anuais
Si
20091500124 Boimorto - A Coruña
Dormeá (San Cristovo)
CAT: 0|508|45
CP: -|1|45
SX: 1|1|45
SX: 0|508|45
17/02/2009 18.222 m²
(1,82 ha)
Labradío: 18.222 m² (1,82 ha)
Agrícola
Pecuario
366 euros
 anuais
No
20091500123 Boimorto - A Coruña
Dormeá (San Cristovo)
CAT: 0|503|14
CP: -|1|14
SX: 1|1|14
SX: 0|508|14
17/02/2009 1.181 m²
(0,12 ha)
Prado: 1.181 m² (0,12 ha)
Agrícola
Pecuario
24 euros
 anuais
No
20091500122 Arzúa - A Coruña
A Castañeda (Santa María)
CAT: 1|516|404
CP: -|4|404
SX: 1|4|404
12/02/2009 7.863 m²
(0,79 ha)
Forestal: 6.919 m² (0,69 ha)
Pasto e mato: 944 m² (0,09 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
120 euros
 anuais
No
20091500121 Arzúa - A Coruña
Rendal (Santa María)
CAT: 1|516|395
CP: -|4|395-2
SX: 1|4|395
12/02/2009 7.565 m²
(0,76 ha)
Pasto e mato: 7.565 m² (0,76 ha)
Agrícola
Pecuario
71 euros
 anuais
No
20091500119 Arzúa - A Coruña
Rendal (Santa María)
CAT: 1|516|537
CP: -|5|537
SX: 1|5|537
12/02/2009 6.214 m²
(0,62 ha)
Forestal: 6.214 m² (0,62 ha)
Agrícola
Pecuario
91 euros
 anuais
Si
20091500116 Arzúa - A Coruña
Rendal (Santa María)
CAT: 1|516|654
CP: -|7|654
SX: 1|7|654
SX: 1|516|654
12/02/2009 3.457 m²
(0,35 ha)
Forestal: 968 m² (0,1 ha)
Pasto e mato: 2.489 m² (0,25 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
38 euros
 anuais
No
20091500113 Arzúa - A Coruña
A Castañeda (Santa María)
CAT: 1|516|171
CP: -|3|171
SX: 1|3|171
SX: 1|516|171
12/02/2009 7.021 m²
(0,7 ha)
Forestal: 7.021 m² (0,7 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
112 euros
 anuais
No