SITEGAL
Logotipo de AGADER - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Logotipo da Consellería do Medio Rural
Parcelas incorporadas
Ademais das parcelas xa dispoñibles no Banco de Terras, vostede pode indicarnos en que zonas lle interesaría atopar algunha parcela para arrendar. Para elo poderá dicirnos o concello ou parroquia nos que lle interesa que estea situada así como as características da mesma. Se xa dispón dunha conta de acceso ou decide crear unha, poderá cancelar a súa demanda de parcelas en calquera momento. Se polo contrario prefire non crear unha conta de acceso a demanda caducará aos tres meses. En calquera momento poderá introducir unha nova demanda. Para realizar unha demanda de parcelas prema  aquí
9.410 elementos atopados, amosando do 37 ao 48.
Número Exp. Localización Código Data introdución Superficie Usos do solo Aproveitamentos permitidos Prezo Dispoñible
20071501925 Santiago de Compostela - A Coruña
Marantes (San Vicente)
CAT: 0|515|798
CP: -|4|798
SX: 0|515|798
28/12/2007 8.981 m²
(0,9 ha)
Forestal: 8.981 m² (0,9 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
110 euros
 anuais
No
20133600505 Cambados - Pontevedra
Oubiña (San Vicenzo)
CAT: 1|502|355
CP: -|2|355
SX: 1|2|355
SX: 1|502|355
17/12/2013 934 m²
(0,09 ha)
Forestal: 934 m² (0,09 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
No
20093600238 Tomiño - Pontevedra
Figueiró (San Martiño)
CAT: 1|503|20612
CP: -|3|612-2
SX: 1|3|612
SX: 1|503|20612
14/07/2009 400 m²
(0,04 ha)
Pasto e mato: 300 m² (0,03 ha)
Inculto: 100 m² (0,01 ha)
Agrícola
Pecuario
20 euros
 anuais
No
20093600271 Tomiño - Pontevedra
Goián (San Cristovo)
CAT: 1|506|1100
CP: -|6|1100
SX: 1|6|1100
SX: 1|506|1100
17/07/2009 690 m²
(0,07 ha)
Forestal: 690 m² (0,07 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
No
20093600304 Tomiño - Pontevedra
Goián (San Cristovo)
CAT: 1|511|1891
CP: -|11|1891
SX: 1|11|1891
SX: 1|511|1891
09/11/2009 2.024 m²
(0,2 ha)
Labradío: 2.024 m² (0,2 ha)
Agrícola
Pecuario
48 euros
 anuais
No
20093600332 Tomiño - Pontevedra
Goián (San Cristovo)
CAT: 1|515|2359
CP: -|15|2359
SX: 1|15|2359
SX: 1|515|2359
10/11/2009 1.208 m²
(0,12 ha)
Forestal: 738 m² (0,07 ha)
Prado: 470 m² (0,05 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento para leña)
24 euros
 anuais
No
20093600205 Tomiño - Pontevedra
Estás (Santiago)
CAT: 1|501|42
CP: -|1|42
SX: 1|1|42
SX: 1|501|42
07/07/2009 555 m²
(0,06 ha)
Labradío: 555 m² (0,06 ha)
Agrícola
Pecuario
20 euros
 anuais
No
20093600216 Tomiño - Pontevedra
Estás (Santiago)
CAT: 1|502|353
CP: -|2|353
SX: 1|502|353
SX: 1|2|353
07/07/2009 3.512 m²
(0,35 ha)
Labradío: 3.512 m² (0,35 ha)
Agrícola
Pecuario
82 euros
 anuais
No
20093600339 Tomiño - Pontevedra
Goián (San Cristovo)
CAT: 1|507|1203
CP: -|7|1203
SX: 1|7|1203
SX: 1|507|1203
12/11/2009 1.020 m²
(0,1 ha)
Forestal: 1.020 m² (0,1 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
No
20092700272 Sarria - Lugo
O Mato (San Salvador)
CAT: 4|501|443
CP: -|1|443
SX: 4|501|445
29/04/2009 4.800 m²
(0,48 ha)
Labradío: 800 m² (0,08 ha)
Pasto e mato: 4.000 m² (0,4 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
54 euros
 anuais
No
20081500087 A Baña - A Coruña
A Riba (San Xoán)
CAT: 0|519|1767
CP: -|33|1767
SX: 0|519|1767
18/01/2008 457 m²
(0,05 ha)
Forestal: 457 m² (0,05 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
No
20133600519 Cambados - Pontevedra
Oubiña (San Vicenzo)
CAT: 1|503|20484
CP: -|3|484-2
SX: 1|3|484
17/12/2013 937 m²
(0,09 ha)
Forestal: 937 m² (0,09 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
No