SITEGAL
Logotipo de AGADER - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Logotipo da Consellería do Medio Rural
Parcelas incorporadas
Ademais das parcelas xa dispoñibles no Banco de Terras, vostede pode indicarnos en que zonas lle interesaría atopar algunha parcela para arrendar. Para elo poderá dicirnos o concello ou parroquia nos que lle interesa que estea situada así como as características da mesma. Se xa dispón dunha conta de acceso ou decide crear unha, poderá cancelar a súa demanda de parcelas en calquera momento. Se polo contrario prefire non crear unha conta de acceso a demanda caducará aos tres meses. En calquera momento poderá introducir unha nova demanda. Para realizar unha demanda de parcelas prema  aquí
9.467 elementos atopados, amosando do 4.789 ao 4.800.
Número Exp. Localización Código Data introdución Superficie Usos do solo Aproveitamentos permitidos Prezo Dispoñible
20092700217 Castroverde - Lugo
Montecubeiro (San Cibrao)
CAT: 1|5|398
CP: -|5|398
SX: 1|5|398
14/04/2009 3.695 m²
(0,37 ha)
Forestal: 718 m² (0,07 ha)
Pasto e mato: 2.977 m² (0,3 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
31 euros
 anuais
Si
20092700216 Castroverde - Lugo
Montecubeiro (San Cibrao)
CAT: 1|5|390
CP: -|5|390
SX: 1|5|390
14/04/2009 9.521 m²
(0,95 ha)
Forestal: 6.697 m² (0,67 ha)
Pasto e mato: 2.824 m² (0,28 ha)
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
103 euros
 anuais
Si
20092700215 Castroverde - Lugo
Montecubeiro (San Cibrao)
CAT: 1|5|387
CP: -|5|387-2
SX: 1|5|387
14/04/2009 11.275 m²
(1,13 ha)
Forestal: 11.275 m² (1,13 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
138 euros
 anuais
Si
20092700214 Castroverde - Lugo
Montecubeiro (San Cibrao)
CAT: 1|5|378
CP: -|5|378
SX: 1|5|378
14/04/2009 65.014 m²
(6,5 ha)
Forestal: 51.361 m² (5,14 ha)
Prado: 4.551 m² (0,46 ha)
Pasto e mato: 9.102 m² (0,91 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
771 euros
 anuais
No
20092700213 Castroverde - Lugo
Montecubeiro (San Cibrao)
CAT: 1|5|360
CP: -|5|360
SX: 1|5|360
14/04/2009 29.055 m²
(2,91 ha)
Forestal: 20.339 m² (2,03 ha)
Prado: 5.811 m² (0,58 ha)
Pasto e mato: 2.905 m² (0,29 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
366 euros
 anuais
Si
20092700212 Castroverde - Lugo
Montecubeiro (San Cibrao)
CAT: 1|5|348
CP: -|5|348
SX: 1|5|348
14/04/2009 5.280 m²
(0,53 ha)
Forestal: 5.280 m² (0,53 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
64 euros
 anuais
Si
20092700211 Castroverde - Lugo
Montecubeiro (San Cibrao)
CAT: 1|5|346
CP: -|5|346
SX: 1|5|346
14/04/2009 9.077 m²
(0,91 ha)
Forestal: 7.620 m² (0,76 ha)
Prado: 1.457 m² (0,15 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
117 euros
 anuais
Si
20092700210 Castroverde - Lugo
Montecubeiro (San Cibrao)
CAT: 1|5|344
CP: -|5|344
SX: 1|5|344
14/04/2009 29.323 m²
(2,93 ha)
Forestal: 7.383 m² (0,74 ha)
Prado: 18.017 m² (1,8 ha)
Pasto e mato: 3.923 m² (0,39 ha)
Agrícola
Pecuario
417 euros
 anuais
No
20092700209 Castroverde - Lugo
Montecubeiro (San Cibrao)
CAT: 1|4|332
CP: -|4|332
SX: 1|4|332
14/04/2009 1.451 m²
(0,15 ha)
Labradío: 1.451 m² (0,15 ha)
Agrícola
Pecuario
24 euros
 anuais
Si
20092700208 Castroverde - Lugo
Montecubeiro (San Cibrao)
CAT: 1|4|318
CP: -|4|318
SX: 1|4|318
14/04/2009 3.987 m²
(0,4 ha)
Pasto e mato: 3.987 m² (0,4 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
30 euros
 anuais
Si
20092700206 Castroverde - Lugo
Montecubeiro (San Cibrao)
CAT: 1|4|254
CP: -|4|254
SX: 1|4|254
14/04/2009 10.461 m²
(1,05 ha)
Forestal: 6.356 m² (0,64 ha)
Pasto e mato: 4.105 m² (0,41 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
109 euros
 anuais
No
20092700205 Castroverde - Lugo
Montecubeiro (San Cibrao)
CAT: 1|3|215
CP: -|3|215
SX: 1|3|215
14/04/2009 31.941 m²
(3,19 ha)
Pasto e mato: 31.941 m² (3,19 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
243 euros
 anuais
No