SITEGAL
Logotipo de AGADER - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Logotipo da Consellería do Medio Rural
Parcelas incorporadas
Ademais das parcelas xa dispoñibles no Banco de Terras, vostede pode indicarnos en que zonas lle interesaría atopar algunha parcela para arrendar. Para elo poderá dicirnos o concello ou parroquia nos que lle interesa que estea situada así como as características da mesma. Se xa dispón dunha conta de acceso ou decide crear unha, poderá cancelar a súa demanda de parcelas en calquera momento. Se polo contrario prefire non crear unha conta de acceso a demanda caducará aos tres meses. En calquera momento poderá introducir unha nova demanda. Para realizar unha demanda de parcelas prema  aquí
9.467 elementos atopados, amosando do 9.073 ao 9.084.
Número Exp. Localización Código Data introdución Superficie Usos do solo Aproveitamentos permitidos Prezo Dispoñible
20071500232 Arzúa - A Coruña
Viladavil (Santa María)
CAT: 0|514|1077
CP: -|9|1077
SX: 0|514|1077
28/12/2007 2.178 m²
(0,22 ha)
Forestal: 2.178 m² (0,22 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
29 euros
 anuais
Si
20071500231 Arzúa - A Coruña
A Mella (San Pedro)
CAT: 0|514|2049
CP: -|11|1338-3
SX: 0|514|2049
28/12/2007 1.968 m²
(0,2 ha)
Prado: 1.968 m² (0,2 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
33 euros
 anuais
Si
20071500230 Arzúa - A Coruña
A Mella (San Pedro)
CAT: 0|514|1327
CP: -|11|1327
SX: 0|514|1327
28/12/2007 11.396 m²
(1,14 ha)
Forestal: 5.283 m² (0,53 ha)
Prado: 6.113 m² (0,61 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
168 euros
 anuais
No
20071500229 Arzúa - A Coruña
Viladavil (Santa María)
CAT: 0|514|1071
CP: -|9|1071
SX: 0|514|1071
28/12/2007 19.381 m²
(1,94 ha)
Forestal: 7.768 m² (0,78 ha)
Pasto e mato: 11.613 m² (1,16 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
200 euros
 anuais
No
20071500228 Arzúa - A Coruña
Oíns (San Cosme)
CAT: 2|511|498
CP: -|7|498
SX: 2|511|498
28/12/2007 42.015 m²
(4,2 ha)
Prado: 36.786 m² (3,68 ha)
Pasto e mato: 5.229 m² (0,52 ha)
Agrícola
Pecuario
858 euros
 anuais
No
20071500224 Arzúa - A Coruña
San Martiño de Calvos de Sobrecamiño (San Martiño)
CAT: 1|511|176
CP: -|3|176
SX: 1|511|176
28/12/2007 15.640 m²
(1,56 ha)
Pasto e mato: 15.640 m² (1,56 ha)
Agrícola
Pecuario
119 euros
 anuais
Si
20071500222 Arzúa - A Coruña
Lema (San Pedro)
CAT: 0|513|1331
CP: -|9|1331
SX: 0|513|1331
28/12/2007 11.551 m²
(1,16 ha)
Forestal: 3.000 m² (0,3 ha)
Pasto e mato: 8.551 m² (0,86 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
117 euros
 anuais
Si
20071500220 Arzúa - A Coruña
Lema (San Pedro)
CAT: 0|513|1310
CP: -|9|1310
SX: 0|513|1310
28/12/2007 2.138 m²
(0,21 ha)
Pasto e mato: 2.138 m² (0,21 ha)
Agrícola
Pecuario
20 euros
 anuais
Si
20071500219 Arzúa - A Coruña
Lema (San Pedro)
CAT: 0|513|1306
CP: -|9|1306
SX: 0|513|1306
28/12/2007 6.337 m²
(0,63 ha)
Forestal: 6.337 m² (0,63 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
89 euros
 anuais
Si
20071500215 Arzúa - A Coruña
Lema (San Pedro)
CAT: 0|513|998
CP: -|8|998
SX: 0|513|998
28/12/2007 6.267 m²
(0,63 ha)
Pasto e mato: 6.267 m² (0,63 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
55 euros
 anuais
No
20071500214 Arzúa - A Coruña
Lema (San Pedro)
CAT: 0|513|982
CP: -|8|982
SX: 0|513|982
28/12/2007 3.095 m²
(0,31 ha)
Forestal: 3.095 m² (0,31 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
44 euros
 anuais
No
20071500213 Arzúa - A Coruña
Lema (San Pedro)
CAT: 0|513|980
CP: -|8|980
SX: 0|513|980
28/12/2007 2.684 m²
(0,27 ha)
Forestal: 2.684 m² (0,27 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
38 euros
 anuais
Si