SITEGAL
Logotipo de AGADER - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Logotipo da Consellería do Medio Rural
Inicio - Parcelas incorporadas
Parcelas incorporadas
Neste momento non está aberto o período para solicitar o arrendamento de parcelas incorporadas ao Banco de Terras.
Ademais das parcelas xa dispoñibles no Banco de Terras, vostede pode indicarnos en que zonas lle interesaría atopar algunha parcela para arrendar. Para elo poderá dicirnos o concello ou parroquia nos que lle interesa que estea situada así como as características da mesma. Se xa dispón dunha conta de acceso ou decide crear unha, poderá cancelar a súa demanda de parcelas en calquera momento. Se polo contrario prefire non crear unha conta de acceso a demanda caducará aos tres meses. En calquera momento poderá introducir unha nova demanda. Para realizar unha demanda de parcelas prema  aquí
9.375 elementos atopados, amosando do 9.145 ó 9.156.
Número Exp. Localización Código Data introdución Superficie Usos do solo Aproveitamentos permitidos Prezo Dispoñible
20073200273 Vilar de Santos - Ourense
Vilar de Santos (San Xoán)
CAT: 0|501|2114
CP: -|6|2114
SX: 0|501|2114
14/12/2007 3.664 m²
(0,37 ha)
Pasto e mato: 2.265 m² (0,23 ha)
Inculto: 1.399 m² (0,14 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
No
20073200271 Vilar de Santos - Ourense
Parada de Outeiro (Santa María)
CAT: 0|501|200
CP: -|1|200
SX: 0|501|200
14/12/2007 1.700 m²
(0,17 ha)
Pasto e mato: 1.700 m² (0,17 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
No
20073200270 Vilar de Santos - Ourense
Parada de Outeiro (Santa María)
CAT: 0|501|204
CP: -|1|204
SX: 0|501|204
14/12/2007 1.600 m²
(0,16 ha)
Pasto e mato: 1.600 m² (0,16 ha)
Agrícola
Pecuario
20 euros
 anuais
No
20073200268 Vilar de Santos - Ourense
Parada de Outeiro (Santa María)
CP: -|2|611
SX: 0|501|611
14/12/2007 1.543 m²
(0,15 ha)
Labradío: 1.543 m² (0,15 ha)
Agrícola
Pecuario
22 euros
 anuais
No
20073200265 Vilar de Santos - Ourense
Parada de Outeiro (Santa María)
CAT: 0|501|209
CP: -|1|209
SX: 0|501|209
14/12/2007 1.704 m²
(0,17 ha)
Prado: 1.704 m² (0,17 ha)
Agrícola
Pecuario
24 euros
 anuais
Si
20073200264 Vilar de Santos - Ourense
Parada de Outeiro (Santa María)
CAT: 0|501|575
CP: -|2|575
SX: 0|501|575
14/12/2007 2.600 m²
(0,26 ha)
Labradío: 1.229 m² (0,12 ha)
Forestal: 420 m² (0,04 ha)
Pasto e mato: 951 m² (0,1 ha)
Agrícola
Pecuario
28 euros
 anuais
Si
20073200262 Vilar de Santos - Ourense
Parada de Outeiro (Santa María)
CAT: 0|501|80
CP: -|1|80
SX: 0|501|80
14/12/2007 1.684 m²
(0,17 ha)
Pasto e mato: 1.684 m² (0,17 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
Si
20073200261 Vilar de Santos - Ourense
Parada de Outeiro (Santa María)
CAT: 0|501|777
CP: -|2|777
SX: 0|501|777
14/12/2007 392 m²
(0,04 ha)
Labradío: 392 m² (0,04 ha)
Agrícola
Pecuario
20 euros
 anuais
No
20073200259 Vilar de Santos - Ourense
Parada de Outeiro (Santa María)
CAT: 0|501|500
CP: -|2|500
SX: 0|501|500
14/12/2007 11.418 m²
(1,14 ha)
Labradío: 383 m² (0,04 ha)
Pasto e mato: 11.035 m² (1,1 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
77 euros
 anuais
Si
20073200258 Vilar de Santos - Ourense
Vilar de Santos (San Xoán)
CAT: 0|501|2219
CP: -|7|2219
SX: 0|501|2219
14/12/2007 8.600 m²
(0,86 ha)
Labradío: 8.600 m² (0,86 ha)
Agrícola
Pecuario
131 euros
 anuais
No
20073200257 Vilar de Santos - Ourense
Parada de Outeiro (Santa María)
CAT: 0|501|546
CP: -|2|546
SX: 0|501|546
14/12/2007 1.832 m²
(0,18 ha)
Labradío: 1.266 m² (0,13 ha)
Pasto e mato: 566 m² (0,06 ha)
Agrícola
Pecuario
22 euros
 anuais
Si
20073200255 Vilar de Santos - Ourense
Vilar de Santos (San Xoán)
CAT: 0|501|1961
CP: -|6|1961
SX: 0|501|1961
14/12/2007 2.520 m²
(0,25 ha)
Prado: 2.520 m² (0,25 ha)
Agrícola
Pecuario
38 euros
 anuais
Si