SITEGAL
Logotipo de AGADER - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Logotipo da Consellería do Medio Rural
Parcelas incorporadas
Ademais das parcelas xa dispoñibles no Banco de Terras, vostede pode indicarnos en que zonas lle interesaría atopar algunha parcela para arrendar. Para elo poderá dicirnos o concello ou parroquia nos que lle interesa que estea situada así como as características da mesma. Se xa dispón dunha conta de acceso ou decide crear unha, poderá cancelar a súa demanda de parcelas en calquera momento. Se polo contrario prefire non crear unha conta de acceso a demanda caducará aos tres meses. En calquera momento poderá introducir unha nova demanda. Para realizar unha demanda de parcelas prema  aquí
9.410 elementos atopados, amosando do 9.409 ao 9.410.
Número Exp. Localización Código Data introdución Superficie Usos do solo Aproveitamentos permitidos Prezo Dispoñible
2018LT00001

20172700065
20172700064
20172700063
20172700050
20172700062
20172700061
Begonte - Lugo
Bóveda (Santalla)
Lote de varias parcelas 01/02/2018 7.241 m²
(0,72 ha)
Labradío: 1.733 m² (0,17 ha)
Forestal: 838 m² (0,08 ha)
Prado: 4.670 m² (0,47 ha)
Agrícola
Pecuario
219 euros
 anuais
No
2017LT00001

20142700389
20142700390
20142700372
20142700392
20142700384
20142700388
20142700391
Xermade - Lugo
Roupar (San Pedro Fiz)
Lote de varias parcelas 29/09/2017 66.357 m²
(6,64 ha)
Prado: 59.672 m² (5,97 ha)
Cultivos leñosos: 6.685 m² (0,67 ha)
Agrícola
Pecuario
3.000 euros
 anuais
Si