SITEGAL
Logotipo de AGADER - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Logotipo da Consellería do Medio Rural
Inicio - Parcelas incorporadas
Parcelas incorporadas
Neste momento non está aberto o período para solicitar o arrendamento de parcelas incorporadas ao Banco de Terras.
Ademais das parcelas xa dispoñibles no Banco de Terras, vostede pode indicarnos en que zonas lle interesaría atopar algunha parcela para arrendar. Para elo poderá dicirnos o concello ou parroquia nos que lle interesa que estea situada así como as características da mesma. Se xa dispón dunha conta de acceso ou decide crear unha, poderá cancelar a súa demanda de parcelas en calquera momento. Se polo contrario prefire non crear unha conta de acceso a demanda caducará aos tres meses. En calquera momento poderá introducir unha nova demanda. Para realizar unha demanda de parcelas prema  aquí
9.160 elementos atopados, amosando do 85 ó 96.
Número Exp. Localización Código Data introdución Superficie Usos do solo Aproveitamentos permitidos Prezo Dispoñible
20083200993 Baltar - Ourense
Vilamaior da Boullosa (Santa María)
CAT: 0|502|1361
CP: -|7|1361
SX: 0|502|1361
24/10/2008 468 m²
(0,05 ha)
Forestal: 468 m² (0,05 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
No
20083200945 Baltar - Ourense
Baltar (San Bartolomeu)
CAT: 0|502|1516
CP: -|8|1516
SX: 0|502|1516
23/10/2008 2.042 m²
(0,2 ha)
Pasto e mato: 2.042 m² (0,2 ha)
Agrícola
Pecuario
20 euros
 anuais
No
20081500523 Narón - A Coruña
Xubia (Santa Rita)
CAT: 0|522|746
CAT: 0|522|746
CP: -|2|746
SX: 0|522|746
13/05/2008 7.110 m²
(0,71 ha)
Forestal: 7.110 m² (0,71 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
63 euros
 anuais
No
20081500435 Mesía - A Coruña
Castro (San Sebastián)
CAT: 0|510|748
CP: -|6|748-1
SX: 0|510|748
13/05/2008 18.610 m²
(1,86 ha)
Forestal: 12.613 m² (1,26 ha)
Prado: 5.997 m² (0,6 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
277 euros
 anuais
No
20071502366 Santiago de Compostela - A Coruña
Marrozos (Santa María)
CAT: 0|516|3005
CP: -|21|1766-2
SX: 0|516|3005
28/12/2007 1.438 m²
(0,14 ha)
Forestal: 1.438 m² (0,14 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
No
20071502283 Santiago de Compostela - A Coruña
Busto (San Pedro)
CAT: 5|517|380
CP: -|5|380
SX: 5|517|380
28/12/2007 1.958 m²
(0,2 ha)
Forestal: 1.958 m² (0,2 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
No
20073200452 Xunqueira de Espadanedo - Ourense
Xunqueira de Espadanedo (Santa María)
CAT: 0|502|713
CP: -|14|713
SX: 0|502|713
28/12/2007 343 m²
(0,03 ha)
Forestal: 343 m² (0,03 ha)
Agrícola
Pecuario
20 euros
 anuais
No
20073200436 Xunqueira de Espadanedo - Ourense
Xunqueira de Espadanedo (Santa María)
CAT: 0|502|858
CP: -|16|858
SX: 0|502|858
28/12/2007 794 m²
(0,08 ha)
Pasto e mato: 794 m² (0,08 ha)
Agrícola
Pecuario
20 euros
 anuais
No
20073200428 Xunqueira de Espadanedo - Ourense
Niñodaguia (Santa María)
CAT: 0|502|1290
CP: -|22|1290
SX: 0|502|1290
28/12/2007 284 m²
(0,03 ha)
Forestal: 284 m² (0,03 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
No
20073200426 Xunqueira de Espadanedo - Ourense
Xunqueira de Espadanedo (Santa María)
CAT: 0|502|383
CP: -|10|383
SX: 0|502|383
28/12/2007 1.168 m²
(0,12 ha)
Pasto e mato: 1.168 m² (0,12 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
No
20073200421 Xunqueira de Espadanedo - Ourense
Xunqueira de Espadanedo (Santa María)
CAT: 0|502|1412
CP: -|14|1412
SX: 0|502|1412
28/12/2007 144 m²
(0,01 ha)
Prado: 144 m² (0,01 ha)
Agrícola
Pecuario
20 euros
 anuais
No
20073200419 Xunqueira de Espadanedo - Ourense
Xunqueira de Espadanedo (Santa María)
CAT: 0|502|878
CP: -|16|878
SX: 0|502|878
28/12/2007 123 m²
(0,01 ha)
Forestal: 123 m² (0,01 ha)
Agrícola
Pecuario
20 euros
 anuais
No