SITEGAL
Logotipo de AGADER - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Logotipo da Consellería do Medio Rural
Parcelas incorporadas
Ademais das parcelas xa dispoñibles no Banco de Terras, vostede pode indicarnos en que zonas lle interesaría atopar algunha parcela para arrendar. Para elo poderá dicirnos o concello ou parroquia nos que lle interesa que estea situada así como as características da mesma. Se xa dispón dunha conta de acceso ou decide crear unha, poderá cancelar a súa demanda de parcelas en calquera momento. Se polo contrario prefire non crear unha conta de acceso a demanda caducará aos tres meses. En calquera momento poderá introducir unha nova demanda. Para realizar unha demanda de parcelas prema  aquí
9.467 elementos atopados, amosando do 85 ao 96.
Número Exp. Localización Código Data introdución Superficie Usos do solo Aproveitamentos permitidos Prezo Dispoñible
20182700069 Sober - Lugo
Proendos (Santa María)
CAT: 0|71|599
SX: 0|71|599
23/11/2018 1.156 m²
(0,12 ha)
Prado: 819 m² (0,08 ha)
Pasto e mato: 337 m² (0,03 ha)
Agrícola
Pecuario
7 euros
 anuais
No
20182700066 Sober - Lugo
Proendos (Santa María)
CAT: 0|73|138
SX: 0|73|138
23/11/2018 1.105 m²
(0,11 ha)
Prado: 1.105 m² (0,11 ha)
Agrícola
Pecuario
7 euros
 anuais
No
20182700074 Sober - Lugo
Proendos (Santa María)
CAT: 0|71|590
SX: 0|71|590
23/11/2018 1.139 m²
(0,11 ha)
Labradío: 908 m² (0,09 ha)
Pasto e mato: 231 m² (0,02 ha)
Agrícola
Pecuario
7 euros
 anuais
No
20182700070 Sober - Lugo
Proendos (Santa María)
CAT: 0|71|512
SX: 0|71|512
23/11/2018 1.153 m²
(0,12 ha)
Pasto e mato: 1.153 m² (0,12 ha)
Agrícola
Pecuario
7 euros
 anuais
No
20182700127 Sober - Lugo
Proendos (Santa María)
CAT: 0|71|405
SX: 0|71|405
23/11/2018 1.226 m²
(0,12 ha)
Labradío: 1.050 m² (0,1 ha)
Pasto e mato: 176 m² (0,02 ha)
Agrícola
Pecuario
7 euros
 anuais
No
20182700090 Sober - Lugo
Proendos (Santa María)
CAT: 0|71|385
SX: 0|71|385
23/11/2018 1.170 m²
(0,12 ha)
Pasto e mato: 1.170 m² (0,12 ha)
Agrícola
Pecuario
7 euros
 anuais
No
20182700149 Sober - Lugo
Proendos (Santa María)
CAT: 0|71|567
SX: 0|71|567
23/11/2018 1.222 m²
(0,12 ha)
Prado: 924 m² (0,09 ha)
Pasto e mato: 298 m² (0,03 ha)
Agrícola
Pecuario
7 euros
 anuais
No
20182700109 Sober - Lugo
Proendos (Santa María)
CAT: 0|71|604
SX: 0|71|604
26/11/2018 1.218 m²
(0,12 ha)
Labradío: 1.218 m² (0,12 ha)
Agrícola
Pecuario
7 euros
 anuais
No
20182700139 Sober - Lugo
Proendos (Santa María)
CAT: 0|71|529
SX: 0|71|529
05/12/2018 1.214 m²
(0,12 ha)
Pasto e mato: 1.214 m² (0,12 ha)
Agrícola
Pecuario
7 euros
 anuais
No
20182700151 Sober - Lugo
Proendos (Santa María)
CAT: 0|71|511
SX: 0|71|511
10/01/2019 1.087 m²
(0,11 ha)
Forestal: 393 m² (0,04 ha)
Pasto e mato: 694 m² (0,07 ha)
Agrícola
Pecuario
7 euros
 anuais
No
20182700169 Sober - Lugo
Proendos (Santa María)
CAT: 0|71|190
SX: 0|71|190
06/02/2019 1.137 m²
(0,11 ha)
Pasto e mato: 1.137 m² (0,11 ha)
Agrícola
Pecuario
7 euros
 anuais
No
20182700174 Sober - Lugo
Proendos (Santa María)
CAT: 0|71|191
SX: 0|71|191
06/02/2019 1.249 m²
(0,12 ha)
Pasto e mato: 1.249 m² (0,12 ha)
Agrícola
Pecuario
7 euros
 anuais
No