SITEGAL
Logotipo de AGADER - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Logotipo da Consellería do Medio Rural
Parcelas incorporadas
Ademais das parcelas xa dispoñibles no Banco de Terras, vostede pode indicarnos en que zonas lle interesaría atopar algunha parcela para arrendar. Para elo poderá dicirnos o concello ou parroquia nos que lle interesa que estea situada así como as características da mesma. Se xa dispón dunha conta de acceso ou decide crear unha, poderá cancelar a súa demanda de parcelas en calquera momento. Se polo contrario prefire non crear unha conta de acceso a demanda caducará aos tres meses. En calquera momento poderá introducir unha nova demanda. Para realizar unha demanda de parcelas prema  aquí
4.961 elementos atopados, amosando do 1 ao 12.
Número Exp. Localización Código Data introdución Superficie Usos do solo Aproveitamentos permitidos Prezo Dispoñible
20072700603 Mondoñedo - Lugo
Santa María Maior (Santa María)
CAT: 3|502|203
CP: -|2|203
SX: 3|502|203
28/12/2007 5.505 m²
(0,55 ha)
Forestal: 834 m² (0,08 ha)
Pasto e mato: 4.671 m² (0,47 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
55 euros
 anuais
Si
20081500016 Oza-Cesuras - A Coruña
Rodeiro (Santa María)
CP: -|6|1506-3
SX: 1|509|3011
18/01/2008 4.622 m²
(0,46 ha)
Forestal: 4.622 m² (0,46 ha)
Agrícola
Pecuario
47 euros
 anuais
Si
20071501329 Oza-Cesuras - A Coruña
A Regueira (Santa María)
CAT: 1|508|116
CP: -|2|116
SX: 1|508|116
28/12/2007 658 m²
(0,07 ha)
Forestal: 658 m² (0,07 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
Si
20071501325 Oza-Cesuras - A Coruña
A Regueira (Santa María)
CAT: 2|508|452
CP: -|6|452
SX: 2|508|452
28/12/2007 171 m²
(0,02 ha)
Prado: 109 m² (0,01 ha)
Pasto e mato: 49 m² (0 ha)
Inculto: 14 m² (0 ha)
Agrícola
Pecuario
20 euros
 anuais
Si
20071501316 Oza-Cesuras - A Coruña
A Regueira (Santa María)
CAT: 2|508|448
CAT: 2|508|448
CP: -|6|448
SX: 2|508|448
28/12/2007 2.920 m²
(0,29 ha)
Forestal: 2.920 m² (0,29 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
34 euros
 anuais
Si
20071501328 Oza-Cesuras - A Coruña
A Regueira (Santa María)
CAT: 1|508|121
CP: -|2|121
SX: 1|508|121
28/12/2007 3.327 m²
(0,33 ha)
Forestal: 3.327 m² (0,33 ha)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
38 euros
 anuais
Si
20081500065 Oza-Cesuras - A Coruña
Bandoxa (San Martiño)
CAT: 1|509|451
CP: -|2|451
SX: 1|509|451
18/01/2008 594 m²
(0,06 ha)
Forestal: 594 m² (0,06 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
Si
20072700620 Outeiro de Rei - Lugo
Parada (San Xoán)
CAT: 2|1|1
CP: -|1|1
SX: 2|1|1
28/12/2007 4.456 m²
(0,45 ha)
Labradío: 4.456 m² (0,45 ha)
Agrícola
Pecuario
61 euros
 anuais
Si
20072700621 Outeiro de Rei - Lugo
Parada (San Xoán)
CAT: 2|1|28
CP: -|1|28
SX: 2|1|28
28/12/2007 2.861 m²
(0,29 ha)
Pasto e mato: 2.861 m² (0,29 ha)
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
Si
20071500588 Oza-Cesuras - A Coruña
Carres (San Vicenzo)
CAT: 0|507|221
CP: -|2|221
SX: 0|507|221
28/12/2007 215 m²
(0,02 ha)
Forestal: 215 m² (0,02 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
Si
20071500570 Oza-Cesuras - A Coruña
Carres (San Vicenzo)
CAT: 0|507|30369
CP: -|2|369-3
SX: 0|507|30369
28/12/2007 1.460 m²
(0,15 ha)
Forestal: 739 m² (0,07 ha)
Prado: 510 m² (0,05 ha)
Pasto e mato: 211 m² (0,02 ha)
Agrícola
Pecuario
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
Si
20072700604 Mondoñedo - Lugo
Santa María Maior (Santa María)
CP: -|2|304
SX: 3|502|304
28/12/2007 614 m²
(0,06 ha)
Forestal: 614 m² (0,06 ha)
Forestal (Só aproveitamento madeireiro)
Forestal (Só aproveitamento de biomasa forestal)
Forestal (Só aproveitamento para leña)
Forestal (Outros aproveitamentos forestais)
20 euros
 anuais
Si
Amosando parcelas filtrando por:
  • Estado: Dispoñible