Inicio - Acceso á aplicación

Acceso á aplicación

Se non dispón de conta de usuario de SITEGAL, pode iniciar sesión mediante a súa conta de Chave365 ou mediante certificado dixital (Máis información sobre o uso de Chave365). Aos usuarios que dispoñan de conta de usuario de SITEGAL tamén se lles recomenda usar Chave365 ou certificado dixital xa que, proximamente, as contas de usuario de SITEGAL deixarán de estar operativas.
Iniciar sesión con usuario e contrasinal
Iniciar sesión con Chave365
Iniciar sesión cun certificado electrónico
Usuario
 
Contrasinal
 


(Admítense os certificados do DNI electrónico e da FNMT)