Inicio - Acceso á aplicación

Acceso á aplicación

Se non dispón de conta de acceso de SITEGAL, pode iniciar sesión mediante a súa conta de Chave365 ou mediante certificado dixital (Máis información sobre o uso de Chave365). Ás persoas usuarias que dispoñan de conta de acceso de SITEGAL tamén se lles recomenda usar Chave365 ou certificado dixital xa que, proximamente, as contas de acceso de SITEGAL deixarán de estar operativas.
Iniciar sesión con conta de acceso de SITEGAL
Iniciar sesión con Chave365
Iniciar sesión cun certificado electrónico
 
 


(Admítense os certificados do DNI electrónico e da FNMT)