Inicio - Acceso á aplicación

Acceso á aplicación

Se non dispón de conta de acceso de SITEGAL, pode iniciar sesión mediante a súa conta de Chave365 (máis información) ou mediante certificado dixital. Ás persoas usuarias que dispoñan de conta de acceso de SITEGAL tamén se lles recomenda usar Chave365 ou certificado dixital xa que, proximamente, as contas de acceso de SITEGAL deixarán de estar operativas.
Iniciar sesión con conta de acceso de SITEGAL
 
 

Iniciar sesión con Chave365 ou certificado electrónico