Logotipo de AGADER - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Logotipo da Consellería do Medio Rural
  Ligazóns relacionadas:

O Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL) é a ferramenta web na que se poden consultar e solicitar as parcelas que están incorporadas ao Banco de Terras de Galicia.

O Banco de Terras de Galicia é un instrumento creado pola Consellería do Medio Rural e integrado na Axencia Galega de Desenvolvermento Rural (Agader) co que se pretende regular o uso e aproveitamento de parcelas con vocación agraria, co dobre obxectivo de evitar o seu abandono e de poñelas a disposición de todas aquelas persoas que necesiten terra para usos agrícolas, gandeiros, forestais, de conservación da natureza e patrimonio ou outros usos de interese social. Na seguinte ligazón pode consultar toda a información de referencia sobre o Banco de Terras.

No seguinte cadro pode consultar os prazos habilitados para a realización dos trámites de incorporación e arrendamento de parcelas.

Períodos de realización de solicitudes:

Neste momento non está aberto o período para solicitar o arrendamento de parcelas incorporadas ao Banco de Terras.

A incorporación de parcelas polas persoas propietarias así como os arrendamentos pactados pódense tramitar ao longo de todo o ano.

Se desexa coñecer máis detalles de como empregar o SITEGAL prema aquí.

Últimas parcelas incorporadas ao banco
Número Exp. Data Código Superficie Usos do solo Prezo
20172700028 11/07/2018 CAT: 0|71|295
SX: 0|71|295
16.963 m²
(1,7 ha)
Labradío: 16.963 m² (1,7 ha)
302 euros anuais
20172700029 27/06/2018 CAT: 0|71|112
SX: 0|71|112
10.047 m²
(1 ha)
Labradío: 10.047 m² (1 ha)
179 euros anuais
20171500006 31/05/2018 CAT: 0|10|3
SX: 0|10|3
4.524 m²
(0,45 ha)
Prado: 4.524 m² (0,45 ha)
76 euros anuais
Ver máis | Buscar