Logotipo da Consellería do Medio Rural e do Mar
Logotipo de AGADER
Benvido ao SITEGAL
  Ligazóns relacionadas:

¡Benvido/a ao Banco de Terras!


O Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL) é a ferramenta web na que se poden consultar e solicitar as parcelas que están incorporadas ao Banco de Terras de Galicia.

O Banco de Terras de Galicia é un instrumento creado pola Consellería do Medio Rural e integrado na Axencia Galega de Desenvolvermento Rural (Agader) co que se pretende regular o uso e aproveitamento de parcelas con vocación agraria, co dobre obxectivo de evitar o seu abandono e de poñelas a disposición de todas aquelas persoas que necesiten terra para usos agrícolas, gandeiros, forestais, de conservación da natureza e patrimonio ou outros usos de interese social. Na seguinte ligazón pode consultar toda a información de referencia sobre o Banco de Terras.

No seguinte cadro pode consultar os prazos habilitados para a realización dos trámites de incorporación e arrendamento de parcelas.

Períodos de realización de solicitudes:

Neste momento non está aberto o período para solicitar o arrendamento de parcelas incorporadas ao Banco de Terras.

A incorporación de parcelas polos seus propietarios/as así como os arrendamentos pactados pódense tramitar ao longo de todo o ano.

Se desexa coñecer máis detalles de como empregar o SITEGAL prema aquí.

Últimas parcelas incorporadas ao banco
Número Exp. Data Código Superficie Usos do solo Prezo
2018LT00005

20172700066
20172700067
02/02/2018 Lote de varias parcelas 2.342 m²
(0,23 ha)
Labradío: 491 m² (0,05 ha)
Prado: 1.851 m² (0,19 ha)
30 euros anuais
20172700067 17/01/2018 CAT: 0|120|191
SX: 0|120|191
491 m²
(0,05 ha)
Labradío: 491 m² (0,05 ha)
20 euros anuais
20172700066 17/01/2018 CAT: 0|120|155
SX: 0|120|155
1.851 m²
(0,19 ha)
Prado: 1.851 m² (0,19 ha)
22 euros anuais
Ver máis | Buscar