SITEGAL
Logotipo de AGADER - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Logotipo da Consellería do Medio Rural
  Ligazóns relacionadas:

O Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL) é a ferramenta web na que se poden consultar e solicitar as parcelas que están incorporadas ao Banco de Terras de Galicia.

O Banco de Terras de Galicia é un instrumento creado pola Consellería do Medio Rural e integrado na Axencia Galega de Desenvolvermento Rural (Agader) co que se pretende regular o uso e aproveitamento de parcelas con vocación agraria, co dobre obxectivo de evitar o seu abandono e de poñelas a disposición de todas aquelas persoas que necesiten terra para usos agrícolas, gandeiros, forestais, de conservación da natureza e patrimonio ou outros usos de interese social. Na seguinte ligazón pode consultar toda a información de referencia sobre o Banco de Terras.

No seguinte cadro pode consultar os prazos habilitados para a realización dos trámites de incorporación e arrendamento de parcelas.

Períodos de realización de solicitudes:

O período de realización de solicitudes de arrendamento está aberto ata o  20/07/2020 .

A incorporación de parcelas polas persoas propietarias así como os arrendamentos pactados pódense tramitar ao longo de todo o ano.

Se desexa coñecer máis detalles de como empregar o SITEGAL prema aquí.

Últimas parcelas incorporadas ao banco
Número Exp. Data Código Superficie Usos do solo Prezo
20183600013 28/02/2020 CAT: 9|508|97
SX: 9|508|97
2.581 m²
(0,26 ha)
Labradío: 2.228 m² (0,22 ha)
Pasto e mato: 353 m² (0,04 ha)
33 euros anuais
20183600012 28/02/2020 CAT: 9|509|222
SX: 9|509|222
25.566 m²
(2,56 ha)
Prado: 24.098 m² (2,41 ha)
Pasto e mato: 1.468 m² (0,15 ha)
342 euros anuais
20183600011 28/02/2020 CAT: 9|510|345
SX: 9|510|345
9.442 m²
(0,94 ha)
Labradío: 8.551 m² (0,86 ha)
Forestal: 891 m² (0,09 ha)
123 euros anuais
Ver máis | Buscar