Sistema de Información de Terras de Galicia

O Sistema de Información de Terras de Galicia é a ferramenta web na que se poden consultar e solicitar as parcelas que están incorporadas ao Banco de Terras de Galicia.

O Banco de Terras de Galicia é un instrumento creado pola Consellería do Medio Rural e integrado na Axencia Galega de Desenvolvermento Rural (Agader) co que se pretende regular o uso e aproveitamento de parcelas con vocación agraria, co dobre obxectivo de evitar o seu abandono e de poñelas a disposición de todas aquelas persoas que necesiten terra para usos agrícolas, gandeiros, forestais, de conservación da natureza e patrimonio ou outros usos de interese social. Na seguinte ligazón pode consultar toda a información de referencia sobre o Banco de Terras.

No seguinte cadro pode consultar os prazos habilitados para a realización dos trámites de incorporación e arrendamento de parcelas.

Períodos de realización de solicitudes:

Neste momento non está aberto o período para solicitar o arrendamento de parcelas incorporadas ao Banco de Terras.

A incorporación de parcelas polas persoas propietarias así como os arrendamentos pactados pódense tramitar ao longo de todo o ano.

Se desexa coñecer máis detalles de como empregar o Sistema de Información de Terras de Galicia prema aquí.

Últimas parcelas incorporadas ao Banco

Número de expediente Data Código Superficie Usos do solo Prezo
20223200081 26/09/2023 CAT: 0|120|380
SX: 0|120|380
219 m²
(0,02 ha)
Pasto e mato: 219 m² (0,02 ha)
40 euros anuais
20181500021 12/09/2023 CAT: 0|514|1140
CP: -|12|1140
SX: 0|514|1140
8.557 m²
(0,86 ha)
Forestal: 5.134 m² (0,51 ha)
Pasto e mato: 3.423 m² (0,34 ha)
89 euros anuais
20212700056 12/09/2023 CAT: 0|106|210
SX: 0|106|210
2.366 m²
(0,24 ha)
Prado: 2.366 m² (0,24 ha)
50 euros anuais