SITEGAL
Logotipo de AGADER - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Logotipo da Consellería do Medio Rural
  Ligazóns relacionadas:

O Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL) é a ferramenta web na que se poden consultar e solicitar as parcelas que están incorporadas ao Banco de Terras de Galicia.

O Banco de Terras de Galicia é un instrumento creado pola Consellería do Medio Rural e integrado na Axencia Galega de Desenvolvermento Rural (Agader) co que se pretende regular o uso e aproveitamento de parcelas con vocación agraria, co dobre obxectivo de evitar o seu abandono e de poñelas a disposición de todas aquelas persoas que necesiten terra para usos agrícolas, gandeiros, forestais, de conservación da natureza e patrimonio ou outros usos de interese social. Na seguinte ligazón pode consultar toda a información de referencia sobre o Banco de Terras.

No seguinte cadro pode consultar os prazos habilitados para a realización dos trámites de incorporación e arrendamento de parcelas.

Períodos de realización de solicitudes:

Neste momento non está aberto o período para solicitar o arrendamento de parcelas incorporadas ao Banco de Terras.

A incorporación de parcelas polas persoas propietarias así como os arrendamentos pactados pódense tramitar ao longo de todo o ano.

Se desexa coñecer máis detalles de como empregar o SITEGAL prema aquí.

Últimas parcelas incorporadas ao banco
Número Exp. Data Código Superficie Usos do solo Prezo
20163600030 07/05/2021 CAT: 12|507|956
SX: 12|507|956
12.089 m²
(1,21 ha)
Labradío: 9.741 m² (0,97 ha)
Pasto e mato: 2.348 m² (0,23 ha)
160 euros anuais
20163600029 07/05/2021 CAT: 12|505|624
SX: 12|505|624
28.256 m²
(2,83 ha)
Forestal: 3.874 m² (0,39 ha)
Pasto e mato: 24.382 m² (2,44 ha)
211 euros anuais
20163600028 07/05/2021 CAT: 12|505|584
SX: 12|505|584
9.069 m²
(0,91 ha)
Labradío: 9.069 m² (0,91 ha)
134 euros anuais