Sistema de Información de Terras de Galicia

O Sistema de Información de Terras de Galicia é a ferramenta web na que se poden consultar e solicitar as parcelas que están incorporadas ao Banco de Terras de Galicia.

O Banco de Terras de Galicia é un instrumento creado pola Consellería do Medio Rural e integrado na Axencia Galega de Desenvolvermento Rural (Agader) co que se pretende regular o uso e aproveitamento de parcelas con vocación agraria, co dobre obxectivo de evitar o seu abandono e de poñelas a disposición de todas aquelas persoas que necesiten terra para usos agrícolas, gandeiros, forestais, de conservación da natureza e patrimonio ou outros usos de interese social. Na seguinte ligazón pode consultar toda a información de referencia sobre o Banco de Terras.

No seguinte cadro pode consultar os prazos habilitados para a realización dos trámites de incorporación e arrendamento de parcelas.

Períodos de realización de solicitudes:

O período de realización de solicitudes de arrendamento está aberto ata o  23/05/2024 .

A incorporación de parcelas polas persoas propietarias así como os arrendamentos pactados pódense tramitar ao longo de todo o ano.

Se desexa coñecer máis detalles de como empregar o Sistema de Información de Terras de Galicia prema aquí.

Últimas parcelas incorporadas ao Banco

Número de expediente Data Código Superficie Usos do solo Prezo
20212700028 30/04/2024 CAT: 0|27|254
SX: 0|27|254
8.050 m²
(0,81 ha)
Prado: 4.470 m² (0,45 ha)
Pasto e mato: 3.580 m² (0,36 ha)
87 euros anuais
20233600188 30/04/2024 CAT: 10|512|513
CP: -|4|513
SX: 10|512|513
2.764 m²
(0,28 ha)
Labradío: 1.936 m² (0,19 ha)
Pasto e mato: 828 m² (0,08 ha)
100 euros anuais
20233600187 30/04/2024 CAT: 10|512|587
CP: -|4|587
SX: 10|512|587
1.246 m²
(0,12 ha)
Prado: 1.246 m² (0,12 ha)
30 euros anuais