Logotipo da Consellería do Medio Rural e do Mar
Logotipo de AGADER
Benvido ao SITEGAL
  Ligazóns relacionadas:

¡Benvido/a ao Banco de Terras!


O Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL) é a ferramenta web na que se poden consultar e solicitar as parcelas que están incorporadas ao Banco de Terras de Galicia.

O Banco de Terras de Galicia é un instrumento creado pola Consellería do Medio Rural e integrado na Axencia Galega de Desenvolvermento Rural (Agader) co que se pretende regular o uso e aproveitamento de parcelas con vocación agraria, co dobre obxectivo de evitar o seu abandono e de poñelas a disposición de todas aquelas persoas que necesiten terra para usos agrícolas, gandeiros, forestais, de conservación da natureza e patrimonio ou outros usos de interese social. Na seguinte ligazón pode consultar toda a información de referencia sobre o Banco de Terras.

No seguinte cadro pode consultar os prazos habilitados para a realización dos trámites de incorporación e arrendamento de parcelas.

Períodos de realización de solicitudes:

Neste momento non está aberto o período para solicitar o arrendamento de parcelas incorporadas ao Banco de Terras.

A incorporación de parcelas polos seus propietarios/as así como os arrendamentos pactados pódense tramitar ao longo de todo o ano.

Se desexa coñecer máis detalles de como empregar o SITEGAL prema aquí.

Últimas parcelas incorporadas ao banco
Número Exp. Data Código Superficie Usos do solo Prezo
2018LT00009

20172700008
20172700006
20172700007
14/05/2018 Lote de varias parcelas 9.493 m²
(0,95 ha)
Prado: 9.493 m² (0,95 ha)
110 euros anuais
20172700008 11/05/2018 CAT: 0|77|84
SX: 0|77|84
3.482 m²
(0,35 ha)
Prado: 3.482 m² (0,35 ha)
63 euros anuais
20172700007 11/05/2018 CAT: 0|77|86
SX: 0|77|86
1.799 m²
(0,18 ha)
Prado: 1.799 m² (0,18 ha)
20 euros anuais
Ver máis | Buscar