Inicio - Instrumentos de recuperación de terras
Instrumentos de recuperación de terras
Os instrumentos de recuperación de terras, previstos na lei de recuperación da terra agraria de Galicia, son novos mecanismos para a recuperación e posta en valor da terra agraria. As figuras previstas son os polígonos agroforestais, as aldeas modelo e as actuacións de xestión conxunta.
Centrar